Vi vill värna höglandets unika öppna kultur- och odlingslandskap. Genom att förädla dessa markers gräs och örter till förstklassiga ekologiska livsmedel, behåller vi den biologiska mångfalden. Samtidigt producerar vi ett naturligt och ekologiskt nötkött med liten klimat- och miljöpåverkan. Bara betande idisslare klarar detta.