Om Ydrekött

Fritt på vackra ängsmarker betar Ydrekötts välmående kor. Bra djurhållning är grundläggande och för oss lika viktigt som att kunna leverera bra och goda produkter.

Naturligt kött

Genom vårt sätt att föda upp djuren, kan vi påverka köttets egenskaper. Kor uppfödda på rent, ekologiskt gräs, ger ett kött med bra sammansättning av fettsyror.

Miljö

Vår ambition är också att vårda våra öppna landskap och biologisk mångfald, samt bevara ett kultur- och odlingslandskap.

EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb